Birçok defa ödüllendi Başarınızı yönlendiriyoruz.
Peter Bayer
Georg Brauer
Holger Kwasny
Hans-Jürgen Deutsch
Thorsten Hans
Klaus Leister
Martin Riemer
Jan Warnecke
Cornelius Schickle

Yarım asırdan uzun bir zamandır yurtiçi ve uluslar arası müvekkillere danışmanlık hizmeti veriyoruz. Mükemmeliyetçiliğin daimi takipçisi olmak, bizi biz yaptı: Orta sınıf için ilk adreslerden biri ve daha fazlası.

Hizmetlerimiz

Vergi danışmanlığı

Vergi hukuku değişmedi ve halen kompleks. Uzun yıllara dayanan tecrübemiz ve uzmanlık alanındaki yaratıcılığımızla Sizi her alanda destekliyoruz- bir ömür boyu.

Gelir vergisi beyannemelerinden kompleks şirket işlemlerine kadar, alan dışı sorularında da Size uzman ekibimizle destek veriyoruz.

Size kapsamlı bilgi veriyoruz. Aşağıda hizmet kataloğumuzdan bir kesit bulabilirsiniz:

 • Şirketleri şirket sahipleri, serbest meslek sahipleri ve özel şahıslar için vergi beyannamesi
 • Sene sonu ve şirket raporlarının bireysel değerlendirmeleri, bireysel değerlendirmeleri, analizler ve optimasyon bildirimi ile birlikte
 • Karar durumunda danışmanlık hizmeti, vergi planlaması
 • İşletme denetlemesi ve sosyal sigorta denetlemelerinde destek
 • Mali daireye karşı haklarınızın yaptırımı konusunda destek
 • Vergisel sorular konusunda bilirkişi raporu

Profesyonel sporcular için uzman danışmanlığı

Oyun sonrası oyun öncesi demektir. Profesyonel sporcu olarak tüm konsantrasyonunuzu antrenman ve müsabakalara vermelisiniz. Biz menajeriniz ile birlikte şimdiden geleceğiniz ile ilgileniyoruz. Böylece aktif zamanınızı tamamen verimli olarak kullanabilir ve aktif döneminizden sonraki dönemde maddi güvence içinde olabilirsiniz.

Sözleşmelerde ve yatırım kararları konularında finansal olanakları en iyi bir şekilde kullanabilmeniz için, danışmanlık ilişkisi henüz genç oyuncu veya genç sporcu döneminde başlatılması Sizin açınızdan daha uygun olacaktır.

Özellikle aşağıdaki konularda danışmanlık hizmeti veriyoruz:

 • Yurtiçi ve Yurtdışı kulüplerinde çalışma,
 • Milli takımda angajman,
 • Reklam ve sponsör sözleşmlerinin düzenlemesi,
 • Kulüp değişimi (Almanya’ya veya yurtdışına taşınma)
 • Malvarlığı çoğaltılması (örneğin: sermaye yatırımı, emlaklar) ve
 • Evlilik sözleşmesinizin enn uygun vergisel düzenlemesi

Çiftçilik konusunda uzman danışmanlık

Yüksek kalite standartları Alman tarım ve orman işletmelerini her geçen gün yeni zorluklarlara maruz bırakıyor. Nesiller boyunca güç şartlar altında başarılı bir şekilde inşaa edilen ve bölgede önemli bir işveren olan tarımsal işletme, sürekli değişen yasal düzenlemelere uyması gerekiyor. Yüksek yatırımların planlanması şart.

Kafanızı Sizin için daha önemli şeyler için yormanız için biz elimizden geleni yapıyoruz. 50 yılı aşkın bir süredir bu alanda çalışıyor ve tecrübelerimizi bizden sonraki uzman nesile aktarıyoruz. Özellikle meyve ve sebze, şarapçılık alanları, ayrıca et üretimi, ağaç okulları, rüzgar gücü, biyolojik üretimden elde edilen gaz va fotovaltayık konularında özel danışmanlık hizmetimiz bulunuyor.

Sizi kapsamlı bir şekilde bilgilendiriyoruz. Aşağıda hizmet kataloğumuzdan bir kesit bulabilirsiniz:

 • Tarımsal muhasebe , miktar ve entegre yatırım muhasebesi
 • Tarımsal sene sonu raporu (yenilenmiş BMVEL –raporu, HGB-raporu, KWG kanunu 18.madde gereğince)
 • Finansman planlaması
 • Çiftliğe/ tarım işletmesine ait muhasebeler, akabinde kapanış raporu tanzimi
 • Maaş hesaplaması, maaş muhasebesi
 • Branş dışı konular, örneğin tarım işçilerin vergisel işlemleri
 • Tarımsal işletmenin vergisel planlaması

Sağlık meslekleri için uzman danışmanlığı

Hekimler, diş hekimler ve hekim olmayan sağlık mesleği icra edenler için vergisel sorular dışında meslek hukuku, ruhsat ve harç hukuku da önem taşıyor. Sağlık kasasıın karmaşık çeyrek yıl hesaplamaları zaman alıyor, ve böylece idari efor çoğalıyor.

Bugün Sizde işletmecisiniz ve tibbi kalifikasyonunuz dışında ayrıca iş hayatınızdan artan zamanınızın olmamasına rağmen, işletmesel uzmanlık bilgilerine ihtiyacınız var. Çalışmanızın başından itibaren Size refakat ederiz, veya muayenehanenizin kurulmasından sonra, dilediğiniz zaman, Sizi temsil oluruz.

Uzun zamandır, özellikle TCM, akupünktür ve/veya homeopati dallarında uzman olan hekimleri bilgilendiriyoruz. Müvekillerimiz arasında ayrıca: cilt doktorları, plastik cerrahlar, radyologlar, şiro pratisyenler, fizioterapistler, psikoterapistler ve tabiki eczacılar da bulunmaktadır.

Sizi kapsamlı bir şekilde bilgilendiriyoruz. Aşağıda hizmet kataloğumuzdan bir kesit bulabilirsiniz:

 • Muayenehane açma veya devralma planlaması
 • Maaş bordroların ve bu bağlamda doktorların işe alınması durumundaki vergisel özellikleri, özel hesap çerçeveli doktorlar için muhasebenin bireysel değerlendirmeleri
 • EBM/GOÄ veya BEMA/GOZ istinaden hesaplama
 • Likidite planlaması, rentabilite analizi, hesaplamanın denetimi
 • Karmaşık hasılat vergisi riski: Vergisel önlem uygulamaları
 • Kendi ödeyenler (IGeL) hizmetlerinin kurulması ve inşaası
 • Önlemsel malvarlığı koruması
 • Muayenhanenin kapatılması veya satışı (Hekim ve diş doktoru muayenehanelerinin değerlendirmesi)

Sanat ve medya konusunda uzman danışmanlık

Sanatçı olarak para kazanılmıyor mu? Bu durum bizim müvekillerimizde farklı:

Düzenli bir gelir olmaması özel maddi bir planlama gerektiriyor. Yeteneğinizi mesleğiniz haline getirdiğiniz andan itibaren size refakat ediyoruz.

Aşağıda hizmet kataloğumuzdan bir kesit bulabilirsiniz:

 • Şirket kurmak ve „Businessplan“ tanziminde danışmanlık hizmeti
 • Finansman dizaynı, aynı zamanda muhtelif projelerin dizaynı için danışmanlık hizmeti
 • Likidite planlaması
 • Vergi yükünün dağıtım ile vergi optimasyonu
 • Muhasebenin yapımı ve vergi beyannamelerin tanzimi
 • Mali daire, GEMA, GVL ve Sanatçılar sosyal kasası ile iletişim
 • Turne ve yurtdışı ikametlerinde vergisel danışmanlık hizmeti
 • Almanya’daki yabancı sanatçılar için vergisel danışmanlık

Şirketimiz özellikle oyuncu, tasarımcı ve reklam ajansları için danışmanlık hizmeti veriyor.

Uluslar arası vergi hukuku konusunda uzman danışmanlık

Globalizasyonun beraberinde getirdiği iş şanslarını kullanıyor musunuz? Aktivitelerinize bize dahil edeceğiniz zaman, planlamanız için yeterli zamanı kazanırsınız. Danışmanlık masrafları yüksek. Fakat itina ile planlanmış, sınır ötesi işlemler neticesinde şirket denetlemesinden sonra ödenen masraflar daha yüksek.

Aşağıda hizmet kataloğumuzdan bir kesit bulabilirsiniz:

 • Yurtdışı yatırımları düzenlemesi (örneğin direkt çalışma, işyeri veya şube uygulaması)
 • Yabancı şirketler için, ana/merkez şirkete düzenli raporlama yapılarark yurtiçi yatırımlarının dizaynı (örneğin US-GAAP bazında)
 • Çifte vergi antlaşmasının uygulaması için bilirkişi raporu
 • Vergi planlaması, özellikle şirket alımı durumunda
 • Vergilendirmenizin indirilmesi için uluslar arası stratejilerin planlaması ve şirkette ödeme akımının optimasyonu (örneğin kaynak vergilerden kaynaklanan yükün kalkması veya indirimi)
 • Hesaplama ile ilgili fiyat dizaynı ve bunun dokümantasyonu
 • Ön vergi davalar için başvurular
 • Tüketim vergisi danışmanlığı (özellikle muafiyet, ödenek ve indirim)
 • İşçi kiralama ve işçi gönderme uygulaması, geri dönüş
 • Uluslar arası şirket ve malvarlığı ardıllığı konularında vergisel optimasyonu
 • Yurtdışında taşınma planlarında danışmanlık hizmeti

İşletme vergisi / Gümrük

Sınır ötesi ürün trafiği her şirket için bir sınav demektir. Birleşik krallığın („Brexit“) AB’den çıkması diğer AB üye ülkeleri tarafındane bir model olarak görülebiler. Böylece mevcut AB bölgesindeki olabilecek gümrükler gümrük hukukunun sadece Avrupa iç pazarında aktif olan şirketlerin ilgi alanına girmesi durumu oluşabilir.

Danışmanlık hizmetlerimiz:

 • İşlem vergisi ve gümrük konularındaki hukuksal sorular
 • Şirketinizde ihracat kontrolünüzün organizasyonu
 • İhracat izinlerinin, sıfır belgeleri vs. başvurusu
 • İşlem vergisi, gümrük vergisi ve yurtdışı denetlemelerinin hazırlık ve uygulaması
 • İşlem vergisi ve gümrük davaları ve
 • Gümrük ceza davaları

Şirket ardilliği konusunda uzman danışmanlığı

Başarılı bir ardilliğin yolu erken bireysel bir planlamadan geçer. Akıllı ve öngörülü bir düzenleme aile içi kavgayı önler ve iş yerlerini muhafaza eder. Güven sağlayın.

Aşağıda hizmet kataloğumuzdan bir kesit bulabilirsiniz:

 • Şirket ardilliğinizin konsepsiyonu ve uygulaması
 • Hediye etmeler, vasiyetler, miras sözleşmeleri ve diğer malvarlığı devirlerinde optimum vergisel düzenleme
 • Yatırım danışmanlığı
 • Vasiyet icrası
 • Miras yönetimi

Family Office (aile ofisi)

BKB Family Office uzun yıllar önce müvekkillerimizin arzusu üzerine kuruldu. Böylece uzun yıllar sonra malvarlığı çoğaltılması, şirket ardilliği düzenlemesi ve vasiyet gibi konular artık bir elden yapılıyor: Bizde.

Simdilerde dışardaki aile malvarlığınız Multi Family Office sistemi konusunda hizmet veriyoruz. Malvarlığı yöneticiniz ile sıkı bir işbirliği içinde Size uzmanlık ve organizasyonel düzenlemelerle hayatınızın eserini mutlaka gerekli gizlilikle nesiller boyu koruyoruz.Ayrıca uzun yıllardır kişisel koruma, mülk güvenliliği ve güvenlik yönetmeliği alanlarında tecrübeli uzmanlarla iletişim halindeyiz.

Özellikle aşağıdaki konularda danışmanlık hizmeti veriyoruz:

 • Malvarlığı controlling (örneğin: toplam performansınızın ödeme trafiği ay-/çeyrekyıl -/yıllık raporları malvarlığınızın vergi sonrası)
 • Nakit yönetmelik ve likidite planlaması, ödeme sürelerinin gözetimi
 • Harcama ve masraf hesaplamasının üstlenmesi, resmi evraklarınızın dijital arşivlenmesi
 • Posta kutusu (posta hizmetleri, e-posta bakımı
 • Vergisel optimum düzeyde stratejik malvarlığı planlaması ve düzenlemesi (özellikle: yatırımlar konusunda danışmanlık hizmeti)
 • Gayrimülklerinizin yönetiminde destek
 • İş ruhsatlı ve ikamet edilen gayrimülklerin gelişiminde danışmanlık hizmeti
 • Vasiyet icrası ile ardillik planlaması
 • Ana konu Filantrofi: Hayırseverlik aktivitelerinizde danışmanlık hizmeti, seçim
 • Vakıf yönetimi
 • Hizmet verenleri seçerken destek ve onların koordinasyonu
 • Ofis yönetimi:örneğin: Sekretarya servisi, randevu yönetimi, ödeme trafiğinin yönetimi, yazışma yönetimi
 • Bilgisayar ve mobil aletler için teknik destek, alım, Hardware sisteminin hazırlanışı ve sevkiyatı

Ekonomik revizyon

Ekonomik revizyon, denetleme raporu ve mühründen daha fazlasıdır. Tecrübeli bir denetleyici şirketinizi ayrıca vergisel ve işletmesel bağlamda okur ve böylece zamanında eylem ve işletme konularında ihtiyacınızı tespit eder. Böylece yasal bir zorunluluk şirket yönetiminin etkili bir parçası olur. Denetleme Sizin için müsait olan bir çalışan tarafından koordine edilir. Denetleme ekibinizin oluşturulmasında özellikle branşınızın personel bağlamdı devamlılığı ve iş bilgisine dikkat ediyoruz.

Gönüllü denetlemelerin parçası olarak şirketinizde yapılan tüm aktiviteler göz önünde bulundurulur. Gönüllü denetlemeler, bütünlük konusunda daha fazla güvenlik ve sene sonu raporunun doğruluğu için bir fırsat. Böylece gerek kredi aldığınız mercilerin hoşuna gider, özellikle kendileri istemeden sizin ulaştırdırğınız zaman. Ayrıca işbu eylem özellikle şirket içi kontrol aracı olarakta görülebilir (örneğin:tarafınızdan oluşturual şirket yönetimi veya şirket içi kontrol sisteminizin fonksiyonu konusunda). Ayrıca denetlemeler için bir ekonomik revizyoncu ile sözleşme yapma imkanını kullanın. Kredi sözleşmesi ve ayrıca şirket ardilliği kapsamında bu XXXX uygulayın. Böylece XXXX ile ilgili kararınızı hazırlayın.

Aşağıda hizmet kataloğumuzdan bir kesit bulabilirsiniz:

 • Sene sonu kapanış revizyonu/denetlemesi
 • Şirket kapanış revizyonu/ denetlemesi
 • Özel denetlemeler, AktG, GmbHG, UmwG kanunları uyarınca (örneğin:Kuruluş, sermaye değişikliği, çevirme)
 • HGrG kanunu 53.madde gereğince denetleme
 • Eyalet-, Federal- ve AB maddi desteklerinin kullanım denetlemesi
 • InsO (Para trafiği davaları ve para stoku davaları) kanunu 69.madde gereğince denetleme
 • Yazılım sisteminin denetlemesi ve onaylanması
 • Yurtdışında depolanan çalışma işlemlerinin denetlenmesi
 • Paketleme düzenlemesi (VerpackV) uyarınca denetleme
 • Değerlilik belgelerinin tanzimi
 • Mali yardım denetlemeler
 • Kredi güvenirliği denetlemeler
 • Yolsuzluk denetlemeler
 • Forensik denetlemeler
 • Şirket içi revizyon
 • Şirket içi kontrol sistemi
 • Compliance Management sisteminin etkinliği konusunda denetleme
 • Yenileme denetlemeri
 • Aracı düzenlemesi ve inşaat sahibi düzenlemesi kanunu Ma BV(16.madde) gereğince denetleme
 • Mahkeme ve mahkeme dışı bilirkişi raporların tanzimi
 • Maddi kaynak aracılığı düzenlemesi 24.madde gereğince denetleme
 • Devamlılık bilgilerinin onayı

Compliance

Başkalarının yaptığı her yanlış inanılmaz aptalca gibi görünüyor.

(Georg Christoph Lichtenberg)

İşletmesel eylemler birçok medeni hukuk, kamu hukuk ve cezai hukuk görevler ile sınırlıdır. Şirketlerden geçerli kural ve yasakları tanımaları ve dikkate almaları bekleniyor. Böylece şirketler sürekli risklere maruz bırakılıyor. İşbu risklere karşı stratejik ve organizatorik önlemlerin alınması gerekiyor (Compliance).

İş hayatında çoğu zaman muhtelif uygulamalar zayıf bir noktanın yüksek masraflı etkilerinden sonra ele alınıyor. Geçerli kanunların ihlalleri önemli masraflari beraberinde getririyor: Direkt masraflar, kefaret paraları, para cezaları, tazminat ödemeleri, yüksek miktarda biçilmiş resmi dairelerin cezası, sipariş engeli. Özellikle rating değerlendirmeleri çerçevesinde erken tanı sistemi ve risk yönetimi sistemi büyük bir önem taşıyor (finansman masrafları). Direkt masraflar dışında imaj kaybı ve nam kaybı da dolaylı olarak masraflar beraberinde getirebilir.

İleriye yönelik çalışmak için, artan karmaşık yasal genel şartlar karşısında aktif risk yönetimi kesinlikle gereklidir. Şirkete özel risklerin zamanında tanınması ve kontrol edilebilmesi için, çoğu zaman şirket işlemleri az bir efor ile organize edilebilir. Rakiplerin görev ihlali basına yansıyor. Şirket için en büyük tehlike, hiç bir zaman kendisinin başına gelmeyeceği yönünde olduğu zamandır.

BKB Sizi bilgilendiriyor. İlk görüşme kapsamında bizimle iletişime girin. Birçok şirkette yetersiz risk yönetimi için yapılan masraflar sistematik bir çalışma şeklinin uygulamasında yapılan masraflardan daha yüksek. Uzun yıllar neticesinde edinmiş olduğumuz tecrübemizle durumunuzu değerlendirebiliriz.

Aşağıda hizmet kataloğumuzdan bir kesit bulabilirsiniz:

 • Compliance değerlendirmesi ve uygulaması
 • Şirketinize uygun Compliance sisteminin inşaası
 • Şirketinizin içi için kontrol sistemi optimasyonu
 • Şirket içinde vergi ceza hukuku kapsamında risklerin ihlali için yönetim
 • Şirketinizin vergi soruşturma/gümrük soruşturma tarafından arama durumuna karşı hazırlamak
 • Şirket içi bir whistleblowing sisteminin kurmak (bilgi/tavsiye veren bir sistem)
 • Şirket dışında bir whistleblowing sistemi kurmak: Çalışanlarınız için şirket dışı muhatap olarak BKB
 • Kayıtlı davaların/konuların çalışmasında destek

Vergi davaları ve Vergi ceza davaları

Vergi davalarında uzun yıllara dayanan tecrübe ve özelllikle yaptırım kabiliyetine sahip bir şirketi olup, bu uzmanlık yeterliliğimizi alan sınırlarını aşan uzmanlık bilgilerimizle tüm vergisel hukuk davalarında kullanıyoruz. „Kılıç ile mali daireye yürümek“, nadiren olumlu bir netice beraberinde getirmediğinden dolayı, bizim tarzımız değil.

Sizi vergi hukuku ve ceza hukuku risklerine maruz kalmamanız için uyuşmazlık durumunda Size destek veriyor ve hızlı çözümler hedefliyoruz. Hızlı bir çözüm ile ilgilenmiyorsanız eğer, bireysel olarak en iyi imkanı sağlamak için mali daireler ile profesyonel bir görüşme ortamı için çalışıyoruz.

Danışmanlık hizmetlerimiz:

 • Hukuki tedbir davaları (itiraz ve mali mahkeme davaları)
 • Sorumluluk ve icra davalarında gerçek uzlaşma ve diğer veri hukuki çekişme durumlarında
 • Anlaşmazlık içeren görüşme durumlarında ve/veya işbirliği yapmayan daire çalışanları
 • Kendi ihbar
 • Ceza davarlarını sınırında olan risk içeren işletme denetmeleri
 • Vergi soruşturması uygulamaları (arama, haciz)
 • Denetim sorumluluğu ihlali sebebiyle şirketin para cezasına çarptırılmaması

Kendi ihbar

Hayat sigortanızdan posta mı aldınız? Otomatik bilgi alışverişi zamanı yaklaşıyor ve böylece uzman tavsiyeye ihtiyacı olan mağdurların sayısı gittikçe artıyor. Banka evrakların gönderilmesi esnasında bekleme vakitleri oluşuyor.

Vergilendirilmemiş yurtdışı malvarlığın ile çıkmaz bir yola giriyorsunuz şimdi. Araştırma daireleri ile uluslar arası işbirliği yeni bir kaliteye ulaştı. Ayrıca bilgi ticareti karlı bir iş alanı haline geldi. Keşfedilene kadar beklemeyiniz. Vergi dürüstlüğüne dönüş, uzun yıllara dayanan tecrübemize istinaden basında yansıyan haberlerde olduğu gibi sansasyonel değil. Bazı durumlarda ise detaylar farklı. Her dava böylece kendi ihbar uygulamasında vergi hukukuna bağlı engel sebepleri ve pratik çözümler ve detaylı bir araştırma gerektiriyor. Bizimle birlikte bu acil durumun kulis arkalarına bakın ve zamanında kendi ihbarın hakkında bireysel imkanı bilgilenin.

İlk görüşme ücretsiz/ Gizlik esastır

İşletmesel danışmanlık

Başarı rakamlarda gizlidir. İşletmecilik alanındaki uzman bilgimizden ve uzun yıllar neticesinde edindiğimiz tecrübelerimizden şirketinizin gelişimi için istifade edin. Doğru hisse sahipsiniz, fakat planlarınızı ve onların uygulamasını gerekli incelikte kontrol etmeniz için çoğu zaman elinizde kalifiye enstrümanların eksikliğini farkında olduğunuzda, bize başvurun.

Sizi kapsamlı bir şekilde bilgilendiriyoruz. Aşağıda hizmet kataloğumuzdan bir kesit bulabilirsiniz:

 • Strateji danışmanlığı, açılımınızın dizaynı
 • Etkili şirket yönetimi için enstrümanlar
 • Finansman danışmanlığı, finansman alternatifleri (alım, leasing [kiralama], borç alma, factoring vs.)
 • Ekonomi destek uygulamaları
 • Yaşlılık önlemlerinin dizaynı
 • Malvarlığı çoğaltılması için danışmanlık

Girişimci danışmanlık hizmeti

Hiç bir şeyi tesadüfe bırakmayın. Hedefinizdeki şirketin lk adımın özenle hazırlanmış iktisadi bir analiz olmalıdır. Buna istinaden herzaman Sizi dinleyeceğiz. Bireysel çıkış noktanızdan yola çıkarak, Sizinle birlikte strateji üretip, uygulama kısmında da size refakat edeceğiz. Başından beri emin ellerde!

Başarılı bir başlangıç yapmanız için Size ayrıca aşağıdaki hizmetleri sunuyoruz:

 • Dinamik bir Businessplan’ın geliştirilmesi
 • Mevcut Businessplan’ınızın uygunluğu kontrolü, eksiklik analizi
 • Hedefinizin finansman düzenlemesinde danışmanlık hizmeti
 • Likidite planlaması
 • Gelişme imkanlarınız doğrultudunda vergisel bağlamda optimum hukuki formun seçimi
 • Muhasebe, sene sonu raporları
 • Gerekli vergi beyannamelerinin tanzimi
 • Başlangıç ve gelişim döneminde mevcut veya noktasal vergi danışmanlığı

Yenileme / İflas

Şirketiniz ekonomik zor bir durumda mı? Burada hızlı bir şekilde harekete geçmeniz büyük önem taşıyor! Gerçekci yenileme imkanlarını gözden geçiriyoruz. Yıllardır süregelen uzman avukatlara, şirket danışmanlıklarına va bankalara olan bağlantılarımızla durumunuzu değerlendiriyoruz:

Aşağıda hizmet kataloğumuzdan bir kesit bulabilirsiniz:

 • Ödeme zorluğu, aşırı borçlanma veya iflas başvurusu nedeni olabilecek ödeme zorluğu konuların tespiti
 • Ticari bilançoya istinaden aşırı borçlanma statütüsün tanzimi
 • Finans statüsünün belirlenen günde ulaştırılması
 • Belirli zamanlar için bir finans planının hazırlanması
 • İflas hukuku kapsamında şirketin devamlılığın öngörü raporu
 • Yenileme bilirkişi raporu ve entegre bilanço-, GuV ve likidite planlamasının şirket devamlılığı öngörüsü
 • İflas davalarında maaş ve finans muhasebesi
 • İflas davalarında vergi danışmanlık hizmeti, Mali dairenin ve sosyal sigorta kurumunun şirket denetimlerinde refakatçılık ve uzman desteği
 • İflas yöneticisi veya bankalar tarafından güvencelerin değerlendirmesinde işlem vergisi
 • Ön vergi düzeltilmesi ve işlem vergisi düzeltilmesi
 • Kriz ve iflas durumlarında hissedar kredisi ve emekliliğin ertelenmesi
 • Geçici borç sahibi komitelerinin kurulması
 • İflas planlarının içeriğinde bankaların etkili olması durumunda destek sağlamak
 • İflas planlarının ve ekleri, entegre bilanço-, GuV- ve likidite planlaması
 • İflas durumda şirket alım ve satımı durumlarında danışmanlık hizmeti
 • Mevcut şirket devamlılığı durumunda gözetim ve likidite, verimlilik analizlerinin gözetimi
 • şirket içi ve şirket dışı gelir-giderlerin beyanı (örneğin:fuar eşyalarının listesi, borç sahiplerinin listesi, malvarlığının özeti, açılış ve kapanış bilançoları, ayrıca iflas hukuku kapsamında yıllık raporlar)
 • Şirket dışı kasa denetimi
 • İflas mallarının tespiti için mal sayımı uygulaması

Şirket içi seminerler

Hizmetlerimizi şirketler, organizasyonlar, danışmanlık sektörü ve bankalara veriyoruz. Size de memnuniyetle bireysel bir teklif sunabiliriz.

Danışmanlar için danışmanlık

Sorumlu ve angaje bir meslektaş olarak uzmanlık sınırlarınızı tanımakla mı biliniyorsunuz? O halde kapsamlı uzman bilgimizle hizmetinizdeyiz- arka planda gizlilik ve dikkatlilik içerisinde veya açık bir işbirliği içerisinde, gerektiği yerde veya müvekkilin yanında olarak.

Mali daireler ile içinden çıkılmaz bir görüşme durumu ile karşı karşıyasınız ve müvekkiliniz için bir çözüm mü arıyorsunuz? Bizi de yanınza alınız: Hemen hemen her konuda bir fikrimiz var.

Meslektaşlarınız tarafından düzenli olarak sorulan uzmanlık alanlarımız:

 • Vergi hukuku alanında özel konular (özellikle bilirkişi raporunun tanzimi)
 • Compliance (yerine getirme)
 • Vergi ceza davası
 • Kendi ihbar, özellikle yurtdışı malvarlığı
 • Çalışanlarınızın eğitimi, vergi ceza hukukuna aykırı eylemler. Aynı zamanda vergi ve gümrük soruşturma memurları karşısında doğru davranış
 • Müvekkilinizin yenilemesi/iflası

Mevkilerimiz

Speyer

Iggelheimer Straße 26
67346 Speyer

Almanya

06232 6749-0

Mannheim

Theodor-Heuss-Anlage 12
68165 Mannheim

Almanya

0621 410735-0

Bensheim

Schwanheimer Straße 144a
64625 Bensheim

Almanya

06251 1084-0

Ludwigshafen

Paul-Klee-Straße 1
67061 Ludwigshafen

Almanya

0621 660096-0

Landau

Johannes-Kopp-Straße 7
76829 Landau

Almanya

+49 6341 141442-0